Βοηθός Αρτοποιού

Βοηθός Αρτοποιού
Γερμανός Εργοδότης
Cottbus Γερμανία
Απαραίτητα
Γερμανικά τουλάχιστον A2
Δεν απαιτείται εκπαίδευση
Εμπειρία και δεξιοτεχνία στον φούρνο
Αγάπη για τη δουλειά
Προθυμία για υπερωριακή εργασία
Προσφέρονται
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών
Ώρες εργασίας 40 ώρες/εβδομάδα Τρίτη – Σάββατο (το Σάββατο έως τις 9 π.μ.)
Αποδοχές από 11,00 € / ώρα (αύξηση μετά τη δοκιμαστική περίοδο) συν επιταγή καυσίμων 44,00 €
Αμοιβή για υπερωρίες
Πληρωμή των εξόδων μετακίνησης
Δωρεάν διαμονή.