Επικεφαλής Αρτοποιός

Germany -Cottbus
Απαραίτητα
Γερμανικά τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας.
Ελάχ. 5 χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας
Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως αρτοποιός.
Προσφέρονται
40 ώρες εβδομαδιαίως από Τρίτη έως Σάββατο (το Σάββατο έως περίπου τις 9 π.μ.)
Μικτός μισθός 2500 ευρώ το μήνα
Δωρεάν διαμονή
Πληρωμή υπερωριών
Κάλυψη εξόδων ταξιδιού