Μηχανικός φορτηγών

code:30
Βέλγιο
Η εργασία περιλαμβάνει
Συντήρηση φορτηγών όλων των μαρκών. Αλλαγή λαδιών – συντήρηση κινητήρα – μετάδοση κίνησης. Προετοιμασία για επιθεώρηση.
Γενικά:
– Ακολουθώντας την προβλεπόμενη σειρά εργασιών.
– Συμπληρώστε σωστά το έντυπο για τον έλεγχο
– Επισκευή ελαττωματικών εργαλείων/μηχανημάτων
Σέρβις ρυμουλκούμενων:
– Επιθεώρηση και επισκευή πανιών
– Έλεγχος και επισκευή φωτισμού
– Έλεγχος του πλαισίου
– Έλεγχος των αξόνων
– Έλεγχος του πλαισίου
Σταθμός πέδησης:
– Σωστή ερμηνεία της εκτύπωσης δοκιμής της συσκευής πέδησης
– Διάγνωση του συστήματος πέδησης
– Ρύθμιση και αντικατάσταση των εξαρτημάτων των φρένων
– Έλεγχος του πλαισίου
– Έλεγχος των αξόνων
– Έλεγχος του πλαισίου
– Έλεγχος του συστήματος πίεσης αέρα
Ανελκυστήρες ουράς:
– Συντήρηση: ηλεκτρικά + λίπανση
– Γνώση των ανταλλακτικών για την επισκευή βλαβών
– Ομαλή και σωστή επικοινωνία με τους οδηγούς
– Τοποθέτηση ανελκυστήρων ουράς.
Τάξη και καθαριότητα:
– Απομάκρυνση εξαρτημάτων, λαδιού και εργαλείων
– Ορθή επιστροφή των εργαλείων
– Ορθή παράδοση των τελικών φορτηγών
– Διατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας και του χώρου εστίασης καθαρού
Απαραίτητα
– Εμπειρία μερικών ετών ως μηχανικός φορτηγών
– Ικανότητα εκτέλεσης ηλεκτρικών επισκευών
– Επικοινωνιακά Αγγλικά
– Δίπλωμα οδήγησης Β (το C είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα)
– Κίνητρο για εργασία και δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης
Προσφέρονται
– Πλήρως νόμιμη απασχόληση σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, δημιουργία δικαιώματος για βελγική σύνταξη.
– Μισθός από 16€, ανάλογα με την εμπειρία.
– Επιπλωμένη διαμονή – μονόκλινα δωμάτια, απεριόριστο internet, νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριλαμβάνονται – πληρωτέα 72€/εβδομάδα
– Επιστροφή των εξόδων μεταφοράς στο Βέλγιο έως 125€ μετά από τέσσερις εβδομάδες εργασίας