Επικεφαλής Αρτοποιός

Germany -Cottbus Απαραίτητα Γερμανικά τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας. Ελάχ. 5 χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως αρτοποιός. Προσφέρονται 40 ώρες εβδομαδιαίως από Τρίτη έως Σάββατο (το Σάββατο έως περίπου τις 9 π.μ.) Μικτός μισθός 2500 ευρώ το μήνα Δωρεάν διαμονή Πληρωμή υπερωριών Κάλυψη εξόδων ταξιδιού