Μάγειρας

Μάγειρας Βαυαρία στο Allgäu
Γερμανός Εργοδότης
Απαραίτητα
Γερμανική γλώσσα min. A2
Ολοκληρωμένη την εκπαίδευσή του ως μάγειρας
Απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία
Προθυμία για εργασία σε βάρδιες
Προσφέρονται
Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
Περίοδος δοκιμασίας 3 μηνών
Μισθός από 2.000 €/μήνα
Ώρες εργασίας 40 ώρες/εβδομάδα Δευτέρα – Κυριακή σε βάρδιες
Συμβουλές και γεύμα
Κάλυψη των εξόδων ταξιδίου μετά τη δοκιμαστική περίοδο
Διαμονή (ξενώνας / μονόκλινο δωμάτιο) με internet και εγκαταστάσεις υγιεινής (δική σας συνεισφορά 100 έως 200 €/μήνα)