Τεχνικός δαπέδου EPS

code:25
Βέλγιο
Η εργασία περιλαμβάνει
Θα είστε υπεύθυνοι για την τοποθέτηση ενός δαπέδου EPS (σφαιρίδιο EPS με τσιμέντο) σύμφωνα με τους κανόνες.
– Τοποθέτηση μόνωσης και οπλισμού EPS.
– Ισοπέδωση της επιφάνειας με τη χρήση εργαλείων χειρός.
– Εργασία σύμφωνα με τα τεχνικά σχέδια.
– Προετοιμασία του χώρου εργασίας.
Προυποθέσεις:
Βασικά Αγγλικά σε επίπεδο επικοινωνίας.
– Μπορείτε να εργάζεστε καλά σε ομάδα (με βοηθό εγκαταστάτη).
– Τηρείτε τις συμφωνίες που έχετε συνάψει.
– Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε υπό δυσμενείς συνθήκες.
– Εάν έχετε άδεια οδήγησης C ή CE, αυτό αποτελεί πλεονέκτημα.
Προσφέρονται
– Πλήρως νόμιμη απασχόληση σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, δημιουργία δικαιώματος για βελγική σύνταξη.
– Μισθός από 15,50 € μεικτά/ώρα, ανάλογα με την εμπειρία.
– Επιπλωμένη διαμονή – μονόκλινα δωμάτια, απεριόριστο internet, νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριλαμβάνονται – πληρωτέα 72€/εβδομάδα.
– Επιστροφή των εξόδων μεταφοράς στο Βέλγιο έως 125€ μετά από τέσσερις εβδομάδες εργασίας