Συγκολλητής MIG/MAG

code:11

Βέλγιο
Θα συγκολλάτε με τη μέθοδο MIG/MAG χαλύβδινες διαβαθμίσεις και δάπεδα από σχιστόπλακες.
Προυποθέσεις:
Βασικά Αγγλικά
Εμπειρία στη συγκόλληση με τη μέθοδο MIG/MAG
Εμπειρία στη συγκόλληση μικρών, μεταλλικών τεμαχίων, σωλήνων.
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
Προσφέρονται
Πλήρως νόμιμη απασχόληση σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, δημιουργία δικαιώματος για βελγική σύνταξη
Μισθός από 15€ μεικτά/ώρα, που αυξάνεται μετά από μερικούς μήνες-.
40 ώρες/εβδομάδα, δυνατότητα υπερωριών

Επιπλωμένο κατάλυμα – μονόκλινα δωμάτια, απεριόριστο internet, νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριλαμβάνονται – πληρωτέα 72€/εβδομάδα
Επιστροφή των εξόδων μεταφοράς στο Βέλγιο έως 125€ μετά από τέσσερις εβδομάδες εργασίας
επίδομα αδείας 15,38% του ακαθάριστου ετήσιου μισθού
επιδόματα τέκνων για κάθε παιδί