Σερβιτόροι

Σερβιτόροι Zeeland Ολλανδία
Δεκτά και 2+ άτομα η ζευγάρια
Ημερομηνία έναρξης το συντομότερο δυνατόν
Ώρες ανά εβδομάδα 38+
Διάρκεια απασχόλησης μέχρι 01-10-2021
Απαραίτητα
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 6 μήνες σε παρόμοια θέση
Αγγλικά (απαραίτητη προϋπόθεση)
Προσφέρονται
Ωρομίσθιο € 10,45
Η ασφάλιση υγείας κοστίζει : 24,60 ευρώ την εβδομάδα
Διαμονή, δωμάτιο. € 77, – ανά εβδομάδα.