ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΈΣ MIG MAG TIG

Ολλανδία
Απαραίτητα
Μπορείτε να συγκολλήσετε Mig-Mag και ενδεχομένως επίσης Tig ή/και ηλεκτροσυγκόλληση.
Διαθέτετε ισχύοντα πιστοποιητικά.
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία.
Δίπλωμα οδήγησης
Αγγλικά σε καλό επίπεδο
Προσφέρονται
600-620 ευρώ την εβδομάδα
Δωρεάν διαμονή.
Η μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας οργανώνεται από τον πελάτη.
Ανοιχτή και εγκάρδια ατμόσφαιρα εργασίας με εξαιρετικούς συναδέλφους.
Το βιογραφικό με λεπτομέρειες και στα Αγγλικά