Τεχνικός στέγης για στρώσεις κεραμιδιών

Ολλανδία -Nijmegen/Amsterdam
Απαραίτητα
Πρέπει να έχετε αποδείξιμη εμπειρία ως στεγαστής.
Αγγλικά
Το δικό σας αυτοκίνητο.
Προσφέρονται
550 ευρώ την εβδομάδα
Δωρεάν διαμονή.
Το βιογραφικό με λεπτομέρειες και στα Αγγλικά