Ατομο για τοποθέτηση παραθύρων και πορτών

Γερμανία Pforzheim + 70 km
Απαραίτητα
Βασική γνώση Γερμανικών
Αποδείξιμη εμπειρία
Γνώση στην ανακαίνιση παλαιών κτιρίων
Αδεια οδήγησης
Ελληνική η Ευρωπαική υπηκοότητα
Προσφέρονται
40 ώρες εβδομαδιαίως,
Ακαθάριστος μισθός 2320 ευρώ το μήνα (14 ευρώ ακαθάριστο την ώρα + μισό του κόστους διαμονής)
Διαμονή (κοστίζει 300 ευρώ ανά άτομο)
Εταιρικό αμάξι
Το βιογραφικό με λεπτομέρειες και στα Αγγλικά