Ξυλουργός

Ολλανδία
Απαραίτητα
Αγγλικά ή Γερμανικά επιπέδου A2 – B1
Εργασιακή εμπειρία
Προσφέρονται
Αρχικός μισθός 500-540 ευρώ ανά εβδομάδα
Διαμονή+ασφάλιση.
Το βιογραφικό με λεπτομέρειες και στα Αγγλικά.